Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarderen van Ondernemingen

The Altucher Golden Rules of Business Valuation

Althans, dit is de benadering die James Altucher volgt bij de waardering van zijn acquisities;

 1. “The Peter Thiel Four”: Monopoly, Scalability, Network Effect en Brand.
 2. “The Altucher 3 D’s”: Death, Divorce en Debt.
 3. “The Marcus 3 P’s Turnaround Method”: Product, Process and People.

Deze 3 methodes (benaderingen) gebruikt hij gelijktijdig en worden in zijn recentste boek gedetailleerd beschreven, zie hiervoor “The Choose Yourself Guide to Wealth”.

Zijn bottom-line: go for every idea that excites you, and for every deal you can find.  There is always time for excitement and fun!

Be an IDEA MACHINE!

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie

Bedrijfswaardering en “disruption”

Bij een goede en deskundige bedrijfswaardering wordt vooral gekeken naar de toekomst, onder meer via het gebruik van de DCF methode (discounted cash flow).

Variabelen die hierbij een zeer grote rol spelen zijn:

 • groei,
 • onzekerheid,
 • continuïteit,
 • nieuwe technologieën,
 • disruption.

In zijn recentste boek “Zero to One” heeft Peter Thiel (http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel) het over de 4 voorwaarden waaraan een goede onderneming of project, en dus waardering, moeten voldoen:

– monopoly,

– scalability,

– network effect,

– brand.

De absolute voorwaarde om als expert die evolutie bij te blijven is “lezen” en voortdurend te studeren (life long learning).

Volg vooral:

Bottom Line: We Live in the Most Exciting Time Ever.  We are living toward incredible times where the only constant is change, and the rate of change is increasing.

Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Agentschap Ondernemen, Peter Thiel en From “Zero to One”

Samen met collega Eddy Claesen (www.claesen.be) ondersteunen wij deze week het initiatief van Agentschap Ondernemen in het kader van de “Week van de Bedrijfsoverdracht” (www.agentschapondernemen.be).

Naar onze smaak, hét geschikte moment om nogmaals te herhalen wat u nodig hebt voor een goede bedrijfswaardering, meer bepaald:

 1. Een dynamisch, voorspelbaar en standvastig politiek en fiscaal klimaat.
 2. Een dynamische financiële micro- en macro omgeving.
 3. Dynamische lokale en internationale marktomstandigheden.
 4. Vertrouwen: moet uit de markt komen en niet via regulering.
 5. Vooral het vertrouwen in de toekomst (ECB & Draghi, EUR/USD, BRICs …).

Meer in het bijzonder en om Peter te parafraseren:

 1. Beschikt u over een baanbrekende technologie of dienst in de plaats van een technologie of dienst met slechts beperkte incrementele verbeteringen?
 2. Is NU het juiste moment aangebroken om uw bedrijf te op te starten?
 3. Begint u met een groot marktaandeel van een kleine markt?
 4. Hebt u het juiste team samengesteld?
 5. Het aanmaken of bedenken telt maar ook het leveren van het product of de dienst zijn belangrijk.
 6. Zal uw marktpositie de komende 10 à 20 jaar verdedigbaar zijn (competitief voordeel)?
 7. Ziet u een unieke kans (gat in de markt) die anderen niet hebben geïdentificeerd?

Lees het nieuwste boek van Peter Thiel (“From Zero to One”).  Hij speelt hier duidelijk op in met de vraag “How to Build the Future”?  Peter is beter bekend van PayPal, FaceBook, Clarium Capital, Palantir Technologies en nog veel meer …

Read on!