Geplaatst in Business planning, Waarde Creatie

Een uitstekend product maken en klanten zoeken die het willen kopen?

Deze boude uitspraak verspreidde een succesvolle Vlaamse ondernemer, die recent meermaals in het nieuws kwam, als ultieme ondernemingsstrategie.

Zoals u allen, lezen wij ook o.m. de lokale kranten en volgen wij ook de nieuwsberichtgeving op de voet.

Wat lezen wij vandaag in de financieel-economische pers over België (?):

 1. Te weinig werkenden.
 2. Kosten van vergrijzing te hoog in vergelijking met andere landen.
 3. Begrotingstekort is te hoog.
 4. Te hoge loonkosten (lasten op arbeid).
 5. Lasten op bedrijven moeten naar omlaag.
 6. Begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende structureel.
 7. Overheidsschuld is te hoog.
 8. Grotere economische duurzame groei nodig, huidige is veel te laag en de vooropgestelde economische groei voor 2014 van 1% is onvoldoende om de werkloosheid te stoppen.
 9. België is een kleine open economie.
 10. België moet competitief zijn om te kunnen exporteren.
 11. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om onze concurrentiekracht te verhogen.
 12. Ernstige maatregelen zijn nodig voor de verbetering van de concurrentiekracht.

Bij 12 stop ik noodgedwongen deze depressieve litanie.

Vraag: bij het opstellen van uw jaarlijkse ondernemingsbegroting (cf. budget & business planning) voor 2014 zult u “groei” moeten inplannen, alhoewel groei alleen niet zaligmakend is. Maar groei is wel een “waarde-verhogende” en dus “waarde-bepalende” factor voor uw onderneming. Hoe gaat u dit kunnen realiseren als u de bovenvermelde 12 punten in gedachten meeneemt?

Conclusie: door een uitstekend product te maken en klanten te zoeken die het willen kopen – hetzelfde alternatief is trouwens ook voor “diensten” van toepassing.

BRON: diverse nationale- en internationale actuele media.

Geplaatst in Bedrijfswaardering

De 6 basisprincipes voor een extreme verbetering van uw productiviteit

Hoe kan U als manager of leidinggevend persoon meer behandelen & afwerken dan nu reeds het geval is?

 1. Wees bewust van uw “vergelijkbaar” voordeel: niet “al” uw capaciteiten zijn even belangrijk, wel die capaciteiten en taken die enkel voor uzelf, door uw positie, en voor uzelf zijn weggelegd. Delegeer de rest.
 2. Niet uw tijdsbesteding telt maar wel het resultaat dat u bereikt: bepaal uw effectiviteit en efficiëntie aan de hand van het bereikte resultaat, en zeker niet aan de hand van het aantal gewerkte uren. Delegeer desnoods een aantal haalbare operationele taken. Deze aanpak zal uw work-life balans ten goede komen.
 3. Eerst nadenken en lezen, dan pas neerschrijven: de kunst is bv. om over een rapport eerst grondig na te denken en vervolgens te weten en te begrijpen hoe u gaat concluderen, daarna pas kunt u beginnen om uw reactie(s) neer te schrijven.
 4. Bereid een meeting of bespreking tijdig en grondig voor maar wees steeds bereid aanpassingen aan te brengen in functie van gewijzigde omstandigheden. Vermijd om uw dagelijkse agenda proppensvol te plannen en hou wat tijd en ruimte vrij voor onverwachte wendingen (telefoons of afspraken).
 5. Respecteer andermans menselijke- en ruimtelijke vrijheid, zowel in tijdsbesteding als in ruimte. Moedig intrapreneurship aan, profileer u eerder als mentor en als coach.
 6. Hou de dingen eenvoudig en vooral simpel. Organiseer uw privé leven (nachtrust, gezonde eetgewoonten, regelmatig sporten), uw professioneel gedrag en ook uw  voorbereidingen: bereid besprekingen grondig voor en beperk meetings tot maximum 90 minuten.

Bron: Harvard Business Review, Managing Yourself & Extreme Productivity, Robert C. Pozen