Geplaatst in Bedrijfswaardering, Waarde Creatie, Waarderen van Ondernemingen

Agentschap Ondernemen, Peter Thiel en From “Zero to One”

Samen met collega Eddy Claesen (www.claesen.be) ondersteunen wij deze week het initiatief van Agentschap Ondernemen in het kader van de “Week van de Bedrijfsoverdracht” (www.agentschapondernemen.be).

Naar onze smaak, hét geschikte moment om nogmaals te herhalen wat u nodig hebt voor een goede bedrijfswaardering, meer bepaald:

 1. Een dynamisch, voorspelbaar en standvastig politiek en fiscaal klimaat.
 2. Een dynamische financiële micro- en macro omgeving.
 3. Dynamische lokale en internationale marktomstandigheden.
 4. Vertrouwen: moet uit de markt komen en niet via regulering.
 5. Vooral het vertrouwen in de toekomst (ECB & Draghi, EUR/USD, BRICs …).

Meer in het bijzonder en om Peter te parafraseren:

 1. Beschikt u over een baanbrekende technologie of dienst in de plaats van een technologie of dienst met slechts beperkte incrementele verbeteringen?
 2. Is NU het juiste moment aangebroken om uw bedrijf te op te starten?
 3. Begint u met een groot marktaandeel van een kleine markt?
 4. Hebt u het juiste team samengesteld?
 5. Het aanmaken of bedenken telt maar ook het leveren van het product of de dienst zijn belangrijk.
 6. Zal uw marktpositie de komende 10 à 20 jaar verdedigbaar zijn (competitief voordeel)?
 7. Ziet u een unieke kans (gat in de markt) die anderen niet hebben geïdentificeerd?

Lees het nieuwste boek van Peter Thiel (“From Zero to One”).  Hij speelt hier duidelijk op in met de vraag “How to Build the Future”?  Peter is beter bekend van PayPal, FaceBook, Clarium Capital, Palantir Technologies en nog veel meer …

Read on!

Geplaatst in Waarde Creatie

Week van de Bedrijfsoverdracht

Op 22/10 en 25/10 zijn wij co-gastspreker op het seminarie “Waardebepaling voor de KMO“.

Deze gratis voordracht is een initiatief van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be) en heeft plaats bij collega Eddy Claesen, Familieadviseur, in Genk.

De plaatsen zijn beperkt.

Contacteer ons op +32 (0) 475 248 191 indien u voor gratis deelname zou geïnteresseerd zijn.

Consulteer ook onze blog op www.valueplan.me voor nadere inhoudelijke informatie en voorbereiding.